Klub historických vozidiel Považie

Máte otázky?

Kontaktujte nás

Klub historických vozidiel Považie vznikol 29.3.2007 registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Združuje nadšencov automobilizmu z Považskej Bystrice a okolia, ktorí sa venujú najmä historickým vozidlám a motocyklom.

O nás

Zámerom klubu je zachovávať pôvodný stav historických vozidiel, renovovať staršie vozidlá a uchovávať tradície automobilového a motocyklového rozvoja v regióne Považia.

Adresa

Klub historických vozidiel Považie
Robotnícka 99
P.O.BOX 99
017 01 Považská Bystrica

Logo KHVP